Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
31.10.2017 10:15 - ГРАДСКИ ЕСКИЗИ 470 Предложение
Автор: forma Категория: Политика   
Прочетен: 1350 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 24.11.2018 07:51


ГРАДСКИ ЕСКИЗИ 470
Предложение

imageПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗА ПУБЛИЧНО - ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО,  ОСНОВАНО НА ПРИТЕЖАВАНИ ИНДУСТРИАЛНИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРАВА,  ПОЛЗВАЩИ  ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
от арх. Михаил Петков
05.07.2017 г. / 15.03.2017 г. / София,

 

ДО

ГОСПОЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

кмет на град София

ДО

АРХИТЕКТ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ

главен архитект на град София

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

УВАЖАЕМИ АРХИТЕКТ ЗДРАВКОВ,

 

С четири месечно закъснение получих отговора и решението на ОЕСУТ от 28.03.2017 г. - като сведение, относно предложението ни / N САГ 16 - ДР 00 - 207/2017 г. / до Столична Община.
В решението се демонстрира неспособността на общинските технически служби да спомогнат да се решат проблемите на транспортно-комуникационната система на София. Цитирана е наредба N2 на МРРБ от 2004 година, с която потвърждават безпомощността на техническата власт и на национално ниво. Показва непознаване на характеристиките на градските планови структури, показва и нежеланието на експерти, и специалисти да се съобразят с тях. Декларира, че, нито една от дейностите, описани в т.15, не е изпълнена за изминалите петнадесет години, нито, някой има намерение да направи това!
С неудоволствие ще повторя – приетите решения, в упоменатата наредба, показват професионално непознаване на градоустройствената материя, функционирането й, както и нуждите на различните градски системи. Невъзможно е да се помогне на София, ако, не се съобразяваме със съществуващото й градоустройствено състояние, с радиалната й структура, с пространствените характеристики на средата.

От смисъла, на цитирания текст, личи неспособност и нежелание да бъдат решени тежките транспортно-комуникационни проблеми, както и умишлена административна безотговорност. Личи безстопанственост, която открито не подкрепя, а подвежда ръководството на града.
Независимо от това, смятаме, че съществува възможност за реализиране на проектните ни решения,  съобразени с характеристиките на транспортно-комуникационната система на София. Би могло да се постигне хармония, между неуверените и неясни намерения на техническата администрация на Столична Община, и предложенията ни.
Вероятно, Столична Община не притежава друго, по-обхватно градоустройствено предложение, което да съчетава собствеността на града и необходимостта от реализация на иновативните проекти, които го и обогатяват!
Осъществяването им ще промени града, не само, с богатствата на, неочаквано придобитата многофункционална земя, а и с многообразието  от предимства на транспортно-комуникационните решения, с нови или доразвити обществени услуги.

Градовете по света се нуждаят от още земя, но, очевидно, няма открити и не съществуват други възможности! Ако съществуваха решения на проблемите с паркирането и гарирането, в силно урбанизираните им територии, беше логично те да бъдат реализирани, досега. От десетилетия, безрезултатно са впрегнати възможностите на архитектурната и инженерна мисъл по света! Открити са нови енергии, използват се редица форми за автоматизирано паркиране, нови модели коли и материали, но, никой не е открил свободна и подходяща земя за обществено ползване - в претоварените градски супер-структури! Изглежда няма.

Удивителен факт е, че ние предлагаме такава на София!

По незнайни причини, общинските технически служби, не желаят да се възползват от предложенията ни и измислят ограничители, които, несъмнено, не са в полза на града, нито на обитателите му! Без да предлагат решение!
Отказвайки правото на реализация, те лансират, измислени от тях, некомпетентни наредби и закони, заявявайки безотговорността си! Може би е необходимо, градското ръководство да възложи на екипа на проф. Гейл, с който е в договорни отношения, да направи независима експертна оценка! И да си плати за нея.
Градът, гражданите и властта, не биха могли, обаче, да чакат резултати от незнанието на незнаещите – към града се приближава буря!

През януари 1997 година, за пръв път, предложихме на Столичната администрация, патентованите в Българското Патентно Ведомство, урбанистични проекти. Бяха съгласувани от Експертните съвети към главните архитекти на града / 2000 г. и по-късно отново през 2005 г. /, както и от органите на КАТ към МВР. Бяха съгласувани от техническите административни органи, приети и нанесени в кадастралните карти на град София, с променените функции на няколко училищни дворни пространства от ЦГЧ като към съществуващите беше прибавена функцията - подземни паркинги и гаражи.
През 2004 година регистрирахме заявка към Европейския Патентен Офис / EPO /, а през 2008 година получихме патент. Авторските ни права бяха регистрирани от Световната организация за интелектуална собственост / WIPO /, а валидирахме признатата  интелектуална собственост в патентните ведомства на икономически развитите страни от Европа и света.
През 2011 година направихме нова заявка в EPO, WIPO и EAPO / Москва /, както отново към БПВ / София /. Тя предлага метод за създаване на подземна пространствена структура и съчетаване на надземните с подземните урбанизирани нива, и територии.
Направихме предложение към Столична Община, заедно да реализираме проектите, за последен път, през март 2017 година и мисля  -  срещнахме единомислие.
Отговорът на НАГ потвърждава и евентуални възможности за техническа съвместимост, между целите на Столична Община и нейното ръководство, с възможностите на градоустройствените ни проекти. София има нужда от създаване на нови и разширяване на съществуващите си функции, не само като столица, а и като най-голям български град.

Проектите ни откриват, неизползвани до момента, ценни градски територии, с многофункционални и пространствени възможности, които  ще бъдат използвани, съобразно нуждите на града. Не съществува друго предложение в глобален мащаб, което да предлага това на урбанизираните територии по света, дори, подобно на проектите ни!
Предлагаме обхватен и реализуем градоустройствен проект с мултифункционални  възможности, не само с функцията паркиране и гариране!!

Предлагаме заедно да реализираме, финансираме и експлоатираме обектите, от които  градът се нуждае. Заедно, у нас и навсякъде по света.
Предлагаме и компромисно решение - Столичната Община да откупи лицензионните права, след което самостоятелно да решава реализациите им.  
Съществува възможност и сами да ги осъществим, след като ни бъдат предоставени вещни права на строеж върху определената публична общинска собственост, които права по закон, само ние или купувачите на лицензионни права, можем да ползваме без изискванията на обществените поръчки, поради законовото монополно притежание на интелектуалната собственост!

Към сертифицираните индустриална и интелектуална собственост, предоставени от Европейския Патентен Офис и Световната организация за интелектуална собственост, прибавихме и права, защитени от ЗАПСП на Р България / Закон за авторското право и сродните му права / -  върху проекти, които биха спомогнали за освобождаване на ЦГЧ от транзитно движение и улично гариране / Наредба N 2 на МРРБ, чл. 15, т.1, 2 и т. 3, цитирани в отговора. /
Публикувани са с примера - „Проект Раковски“.
Нотариалната им заверка осигурява възможности за тяхното използване и при други подходящи градски територии, и обекти, с идентични функции, и параметри. Тя опазва авторските ни права, върху подобно или идентично функционално усвояване на посочените територии. Характерно за тези проекти е, че земята не се владее и не се управлява от Столична Община, както е при проектите, получили патентна защита.

Осъществени заедно, двете предложения биха могли да решат проблемите на почасовото паркиране в града и гарирането на автомобили, собственост на живущите в централната градска част, опазвайки максимално тези зони от транзитно, и неконтролирано автомобилно движение, без да се отричат съществуващите форми за временно паркиране!
Освен, решение на тези наболели проблеми - проектите ни осигуряват неизползвана територия и за други градски функции, и услуги, не по-малко важни, и необходими  -  в областта на образованието, ученическия спорт, на търговията, градското стопанство и икономика, на общата защита, здраве и култура, които ще подпомогнат  функционирането и управлението на всяка урбанизирана територия!
Патентованият урбанистичен проект би могъл да предостави на София, между 300 и 2500 декара, неизползвана ценна земя, включително около 12 500 паркоместа, след завършването на пространствената транспортно-комуникационна урбанистична структура.

Проектът, наречен условно „Раковски“, допринася, с общата площ на всички подобни обекти, с минимум 150 декара и около 6000 паркоместа като буферни паркинги, с реализирани два подземни етажа, нужни за централната градска територия и обвързани с подземния, и наземен обществен транспорт.

Реализациите на възможните обектите, публична собственост на Столична Община, биха могли да се развият при следните етапи :

            ПЪРВИ ЕТАП

  • Подземен паркинг и гараж под дворното пространство на 133-то училище „А.С. Пушкин“ - за нуждите на Народното Събрание, хотел „Радисън“, многобройните офиси и представителства, както и за живущите в района, с преференции.
  • Подземен паркинг и гараж под дворното пространство на 127-мо училище, който ще обслужи нуждите на пешеходната „Витоша“ и част от бъдещата пешеходна зона по ул. „Граф Игнатиев“, както и на живущите около тях, при преференциални условия.
  • Подземен паркинг и гараж под дворните пространства на 6-то училище, с вход от ул. „Стефан Караджа“, при непосредствена близост до един от ринговете на града – ул. „Раковски“. Обектът е подходящ за нуждите на пешеходната улица „Граф Игнатиев“, църквата „Свети Седмочисленици“, градската библиотека, редицата административни и учебни сгради, театри, търговски обекти и заведения, както и на живущите в зоната, отново с преференции.
  • Подземен паркинг и гараж под дворното пространство на 131-во училище и 1-ва английска гимназия – за нуждите на болницата в близост, на парка “Заимов“  и на пешеходната зона от сакралната територия на София, включваща пространствата около СУ, и паметника на Васил Левски, до и след кръстовището с бул. „Дондуков“,  включително, и за многото офиси, сгради на посолства, и живущи.
  • Общ проект, съчетаващ възможностите на дворните пространства на Софийската математическа гимназия, 1-во училище и частното, до него, на ул. „Стара планина“ - и трите, свързани с ринговете по бул.“ Васил Левски“, и ул. „Раковски“, осигуряващи услуги за офиси, градски институции, опера, музеи, търговски обекти, Столична Община, НАГ, с преференции за живущи, и други. Обектите са с особен статут, тъй като са в ядрото на града.
  • Подземен паркинг и гараж, заедно с хладилна складова зона под дворното пространство на 13-то училище на ул. „Св. Кирил и Методий“, находящо се в непосредствена близост до т.н. Женски пазар – за нуждите на търговци, клиенти и жители, като достъпът ще се осъществява от бул. „Сливница“ и бул. “Христо Ботев“.

За предложените обекти е одобрена кадастралната промяна в градоустройственото им предназначение. Спазени са всички мерки за сигурност и безопасност при експлоатацията им. За реализирането е необходимо отстъпено право на строеж.

            ВТОРИ ЕТАП

  • При този етап се реализират обекти, ситуирани по радиалните главни градски артерии - булевардите „България“, „Борис III”, „Стамболийски“ „Цариградско шосе“, „Ботевградско“ и „Ломско шосе“,
  • както и тези, около ринговете на града, формирани от булевардите „Сливница, Христо Ботев, Патриарх Евтимий, Васил Левски, Пенчо Славейков, Евлоги и Христо Георгиеви, Опълченска, …бул. Ситняково“ и други, на които лежат или са свързани редица училищни, и университетски комплекси - като 76-то,  120-то  по бул. „България“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“, гимназията за търговски мениджмънт, с вход към обекта от ул. „Милин камък“, като дворните пространства на Испанската гимназия и всички училищни дворни пространства на или в близост до бул. “Сливница“ по цялата му дължина, и в близост до, пресичащите я „Опълченска“, и ул. „Симеон“, както и тези, които са до, и около гръбнака на бул. „Цариградско шосе“.… Разбира се, и всички в близост на „Борис III” или останалите главни градски транспортни артерии.

Така се оформя търсената пространствена транспортна буферна структура, която ограничава безпричинното навлизане в централните зони на града или допринася за реализиране на други, разнообразни и полезни функции за градския организъм.
Ще се ползват възможностите на 9-та френска гимназия или на гимназията с изучаване на немски език, както и на, близките до нея, 32-ро, и 78-то арменско училище, свързани с бул. „Стамболийски“ и бул. „Христо Ботев“. Интересни са възможностите на дворното пространство на 18-то училище с изучаване на източни езици, тангиращо от юг ул. „Симеон“, както и свободните от застрояване дворни пространства на …  всички университетски комплекси в града.
Те, заедно, ще помогнат на града да се освободи от безизходицата,  в която се намира от десетилетия!

           
  ТРЕТИ ЕТАП

Този етап се основава на пълноценното използване на подземните нива на тренировъчните спортни комплекси и игрища, подобни на „Проект Раковски“, които ще обогатят, допълнително, градоустройствената структура на града.
Ситуирани са на подходящи градоустройствени позиции в тъканта на София и отлично могат да изпълняват ролята на буферни подземни паркинги, и гаражи, предотвратявайки навлизането на транспортни средства в силно урбанизираните й централни градски зони. Те са задължително свързани с обществения транспорт, а режима и контрола при ползването им ще се осигури от общинските власти.

Инвестициите биха могли да се реализират от Столична Община, съвместно с останалите партньори като се използват възможностите на европейските програми, в които участват София и България. Времето за изпълнение, на избраните обекти, е лятната учебна ваканция.
Етапите могат да се осъществят и едновременно като се използва оптимално проектантският, и строителен ресурс на фирмите от града, и страната, за да се завърши структурата в рамките на 2-3 години!

Ползите от проектите, събрали възможностите на публично-частното партньорство, могат и трябва да се популяризират, и пред отговорните общински власти на градовете от Европейския Съюз. Такива са препоръките на Комисията по иновации на Европейската Комисия към нас като автори, с пожеланието да бъдем подкрепени от общинските структури на града, в който живеем!
Нужда от многофункционална земя и използване на проектите, които я осигуряват, изпитват всички европейски столици и големи градове, особено тези - на Балканите, Централна Европа и Русия.

Предложените градоустройствени проекти нямат аналог и е редно, това да бъде разбрано от колегите, и властта! Ако съществуваха, други териториални и функционални възможности, други решения, ако предлагаха такива – те, отдавна, щяха да бъдат обявени, приети и реализирани, през изминалия двадесет годишен период, от публичното им обявяване.
Уверени сме, че градът ще спечели, без бюджетът му да отделя средства за това!
Моля, да ни бъде отговорено ясно, а, ако – не получим одобрение, да се обяснят причините.
Едва ли, Столична Община има друго, подобно предложение, което би могло да активира и концентрира в икономиката на града, такъв обем от ресурси и трудов потенциал! Отричането ще представлява саботаж на държавното, а и на градското му развитие. 

Очакваме решението Ви!

С уважение :
Михаил Петков  /  5 юли 2017 г. /  София

 

       

 

 
Гласувай:
0
0


Вълнообразно


Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: forma
Категория: Политика
Прочетен: 323646
Постинги: 681
Коментари: 1
Гласове: 93
Календар
«  Септември, 2020  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930