Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.02 08:14 - ГРАДСКИ ЕСКИЗИ 510 Закон за авторското право
Автор: forma Категория: Политика   
Прочетен: 127 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 25.08 07:29


ГРАДСКИ ЕСКИЗИ N 510
Закон за автторското право 

Позволявам си да публикувам, отново, становището си, защото малоумието, обхванало обществото и законодателите, му нанасят вреди днес, ще нанасят и в бъдеще, ще ограничават неговото развитие със Закона за авторското право и сродните му права, защото с промените на целите и съдържанието му се занимават некомпетентни. 

 image

СТАНОВИЩЕ
на  арх. М. Петков
относно: Колективно управление на авторските права по чл.40 от ЗАПСП и противоречащите  на същността му промени от 25.03.2011 година


A
ВТОРСКИ  ПРАВА

Разсъждавам  върху направените промени  на Закона за авторските права и сродните им такива, с желанието да насоча вниманието на колегията към противоречията и абсурдите, които той налага на всички практикуващи професията на архитекти, както и на институциите, отговарящи за неговата точност и съзвучие. Смятам, че тези промени носят отпечатъка на непознаване на архитектурното творчество, както и заявяване на неизвестни интереси от неизвестни извършители в област, непозната и на юристи, и не приличаща си, по своята специфичност и обхват, с никоя от другите творчески професии ...

От промяната, влязла  в сила от 25.03.2011 год. се чете следния допълнен текст –
Член 3, ал.6 ....”реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове”,
както и чл.3, ал.8..”одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която, и да е област от науката и техниката”,
както чл.3,ал.3..”Обект на авторско право може да бъде и  част от произведение по ал.1 и 2, както и подготвителни скици, планове и други подобни,
както и чл.12,ал.2...”Авторското право върху произведението на архитектурата, създадено вследствие реализацията на проекта, принадлежи на лицето, създало архитектурния проект”,
и накрая – параграф 2, т.9 към Допълнителни разпоредби – „произведения на архитектурата” са проекти на сгради и съоръжения, устройствени планове и схеми утвърдени  по реда на действащото законодателство, сгради и други съоръжения и елементи от тях, трайните обекти на синтеза на архитектурата и другите изкуства, както и оформленията на интериори с траен характер, регистрирани от организацията по чл.40!

При анализиране на написаното се разбират кардиналните противоречия между отделните промени в годините на Закона, както и несъответствията между отделните членове в последната му поправка, касаещи архитектурното творчество. Ясно се вижда и непознаването на самата материя или едностранчивост при тълкуването на нейното  творчество, както и етапите при нейната реализация.
Очевидно, авторите на промените, не са архитекти. Те са чиновници, непознаващи архитектурното творчество и специфичността му.
То, не прилича на творчеството на другите изкуства -

по обхвата на необходимите знания, най-вече по обема си,
по своята сложност,
по времетраенето при неговото създаване,
по липсата на право и възможност за експеримент,
по еднократността на използване,
по това, че се проектира за определенa среда и при определено планово задание,
по етапите на сътворението,
по участието, при вземане на решения - на много други важни области от човешките дейности,
по многообразието на вариантите на идеи и концепции, съществени за определяне посоките на действие на планиране, управление на  държавата и нейното стопанство, на живота на всички нейни граждани,
по компромисите и хармонията, задължителна и оптимално задоволителна за обществото като цяло,
по защитата на интересите на всеки отделен жител, съобразно възраст, пол, образование, материално състояние, без нарушаване на правата на другите, спазвайки законите на държавата като създава, чрез творческото си въображение, най-добра и красива среда на обитаване, съгласно общоприетите правила и естетически норми, устойчива и икономична.
Неща и изисквания, които отсъстват при другите творчески професии в една или друга степен, и най-важното - архитектурното творчество е майка на всички останали, и за това, вероятно е най-малко творчески свободно.

Архитектурното творчество, не би могло да се сравни, с никоя човешка дейност! Подобен е, само акта на зачеването и раждането! 
Без него е невъзможно съществуването на човешката цивилизация от нейното пръкване - до днес. То събира в себе си познанието на минало и бъдеще - в обща услуга. То е белязало етапите на съзнателното човешко съществуване.

Същевременно на архитектурното творчество приличат – и музикалното  композиране,  и писменото слово, и творчеството на скулптори и художници, прилича си по методите на създаване с творчеството на режисьори и сценаристи, както и с други – като структурирането на икономически  или  политически  обществени форми на  организация. Архитектурното творчество решава проблемите на настоящето и бъдещето. То обяснява  неща, които ще се случат след година или столетие.

За какви реализирани произведения на архитектурата или приложени градоустройствени планове става дума, в кой времеви отрязък, от кого, за кого, в каква степен на използваемост и много още съпътстващи въпроси, и институционални изисквания, появили се във времето на продължителната им реализация?

Когато се реализира архитектурен проект в него са взели участие вече, най-малко, още дузина, също творчески специалности, първо, за да се създаде програмата, а, след това да се  съгласува между тях и обществото. Следват предпроектните проучвания, съобразно това, дали ще са с градоустройствена или с архитектурна насоченост.
Чии трябва да са авторските права.?
Може би на цялото общество!
Подобно е положението и на драматурга или сценариста, на артисти, сценични работници, и осветители. Знае ли се, каква е творческата работа на техническия ръководител или на строителя? Имат ли и те права върху архитектурния проект, заради участието им при неговото осъществяване, има ли артистът права върху пиесата, в която играе. Всички те, имат свои, сродни такива!

Какво променят, така направените изменения в посочените текстове?
Ще ограничат творческите търсения и предложения, свързани с подобрението на градската среда, изказани графично, писмено, или по други приети начини. Ще нарушат неправомерно правата на творците в противоречие с основната същност на авторството и ЗАПСП!
В този смисъл - член 2 е прецизен като определя времето на създаването на авторското произведение.

Архитектурният проект се авторизира с име и подпис, с печат, удостоверяващ правото на автора и неговата квалификация, необходими, поради сложността и всеобхватността му. Сигурно днес, когато се изгражда обект на световно признат архитект, се чака да бъде изграден до ключ - и тогава да му се признаят правата като той е подписал договори, взел е хонорара си, списанията по цял свят са публикували проекта.
Смешно и на всичкото отгоре – проектите трябва да са одобрени и регистрирани от организацията за колективно управление по чл 40! Вероятно за това днес, никой по света не признаваавторството“ на ... Антонио Гауди върху ” Съграда фамилия”,  починал поне столетие, преди нейното завършване. 

От друга страна, напълно  възможно е членове на авторски колектив, никога да не получат защита  на авторството си, тъй като, прилагането на градоустройствения проект е излязло извън рамките на човешкия им живот!Настоявам за прецизиране на текстовете, отнасящи се за архитектура, за да се осигури справедлива защита, морално задоволяваща практикуващите я, като колегията  обсъди  всички  направени  предложения  предварително!

Предлагам - да бъде създаден в Закона отделен раздел –
- авторско право в
архитектурата, касаещ спецификата на архитектурното   творчество.      
-
да се въведе в обучението на архитектурната професия дисциплина,             запознаваща студентите с проблемите и формите на интелектуалната собственост, с нормативните актове и закони, ползвани при работата ни, както и с правните  проблеми, свързани с професията
-
професионалните организации да се ангажират с перманентно обучение, на вече практикуващите архитекти, защото познанията на колегите са непълни.
- постепенно да се създаде информационна банка, която в бъдеще ще помогне на идващите след нас,  по-спокойно да упражняват професията и да решат – как ще защитават правата си! 

Не знам, дали това, би могло да се осъществи като защита - с колективното им управление! Дори, самото название е странно – колективна защита! Та, нали кражбите стават, именно, вътре в колектива!
Би трябвало тези посегателства да се предотвратяват като се опишат прецизно, да се запознае колегията, да се обсъдят, както и да се приемат от всички - последствията и евентуалните наказания, които двете  организации  ще налагат, за да не ставаме за смях пред  обществото, и пред съда!

Случаите на нарушаване на авторските права върху интелектуална собственост, от страна на административната власт, са предмет на защитата им от всеки потърпевш  и / или на организацията по чл.40, ако има сключен договор, и преценени  възможности за ползване на общи  средства за това съдопроизводство.
17.02.2013 година, София
арх. Михаил Петков

*
Допълнителен текст

Архитектурното творчество е майка на всички други съпътстващи изкуства, то е лицето на всяка човешка цивилизация. То е творчеството, чиито продукти се препредават от поколениятa, най-устойчиво и дълготрайно. То е, единственото изкуство, в което взема участие цялото общество и в което компромисът е основен инструмент при хармоничното  планиране на средата за живот като тези фактори не съществуват в, нито едно друго изкуство, под каквато и да е форма. От него произлизат всички  човешки дейности, дори творческите.....Всеобхватността му е непозната за никое човешко занимание.
Авторските права при архитектурното творчество биха могли да бъдат определени в две главни  насоки –
едната – е близкото, между всички творчески дейности, право, специфично по своето раждане, оформяне и обществено обявяване. То е безспорно, независимо формата на изказ - скица, чертеж, писмено или устно оповестяване за добиване на гражданственост,
другата е - правото върху реализацията на проекта, което се придобива, когато произведението сe oсъществи, след одобрение и съгласуване - за спазени законовите изисквания на всяка отделна страна по света. Този етап е инфериорен по своята същност, спрямо абсолютността на първото интелектуално състояние на творчество!

При втората насока се появяват, освен правата на собственост върху земята и вложените средства за реализацията - без да носят право на авторство, както и  сродните права за участниците в неговата реализация.
Необходимо е да се въведат форми на защита на интелектуалната  собственост и върху произведения на архитектурата и градоустройството, които не съществуват  при етапите на реализация на произведения на другите  творчески  области или имат прилика в различни степени, като - етапите, преди създаването на творческия  продукт, обществените и професионални обсъждания, експертни съвети на различни административни нива при подразделения на икономиката, финансите, науката, културата, социалните, техническите и образователни институции, и ред други, не споменати, оценявани,  и преценяващи необходимостта на своето участие,  тежестите  на своята област, и компромисите, направени при участието й, както и тяхното  компромисно  обобщаване, и вземане на окончателни решения за подпомагане на твореца. Трябва да се вземе предвид и лавинообразното нарастване на проблемите при реализация.
Всички други форми на творчество са съпътстващи, украсяващи, облагородяващи, обогатяващи духовно и реално живота на човека, върху основа, създадена от архитектурното творчество. В тях са включени всички  дейности от живота на човека  и  обществото. Без архитектурното творчество реалният му и духовен живот е немислим, както е невъзможен процесът на реализация - без съществуването на първия и независим  творчески етап! На Земята съществуват две основни форми на творчество – това, което прави природата и това,  което  е  плод  на архитектурното  творчество - чрез  homo sapiens!

Приетите промени не отговарят на същността на архитектурното творчество!Грешките са в прибавените определения към чл. 3, ал. 6 и 8, както и допълненията към чл. 40 за колективно управление!
Законът трябва да защитава интересите на обществото, а намесата на административните институции, сменящи се във продължителността на времето, е необоснована!

Защо не се одобряват скиците и окончателната творба на художника или първоначалния модел и завършената работа на скулптора, или  подготвителните ескизи и готвената за издаване творба на прозата, или поезията, или на което и да е друго творчество!

Ударете печата на малоумието, за да ни се смее цял свят!
Тези, които са внесли  поправките, не разбират, за какво става дума и са подвели  законодателите. Сега, те трябва тях да подведат под отговорност за неумишлена заблуда и причинена вреда - на практикуващите тази свободна професия, на държавата, на градовете  и  гражданите им, поради образованата им неграмотност. Не ги оправдавам, защото  материята е сложна и абстрактна.

Като граждани на Република България, първо се обръщам  до :

Съюз на архитектите в България  и  Камара на архитектите в България,
до
Министерство на културата и
Комисията по култура към Народното събрание,  
до 
Световната  организация за интелектуална собственост и 
Европейската  комисия  и  Комисаря  по  култура.

Благодаря за отделеното време и внимание, което оценявам високо, като  оставам на разположение при коментирането на поставените  проблеми от ЗАПСП.

арх. М.Петков
член на Комисията по нормативна уредба и авторски права към САБ
17.02.2013 година, София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тагове:   право,   авторско,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: forma
Категория: Политика
Прочетен: 91572
Постинги: 325
Коментари: 1
Гласове: 29
Архив
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930